HomeDagbestedingLogeerweekendenContact
HomeDagbestedingLogeerweekendenContact

Jong Zorg
Jong Zorg biedt begeleiding en ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen met uiteenlopende beperkingen.
Jong Zorg levert maatwerk aan mensen die op bepaalde levensgebieden vastlopen of nieuwe vaardigheden willen ontwikkelen c.q. in stand houden, zodat zij de kwaliteit van leven kunnen vasthouden of verbeteren.
De begeleiders van Jong Zorg hebben ruime ervaring in het ondersteunen van mensen met zowel een lichamelijke of verstandelijke beperking, als ook mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.

Jong Zorg streeft na om vanuit laagdrempeligheid, betrokkenheid, professionaliteit en kennis een optimale en veilige ontwikkelingsomgeving te creëren voor cliënten, om zo het beste in zichzelf naar boven te halen.
Het doel is om na het eerste contact de begeleiding zo snel mogelijk te laten starten, waardoor direct gewerkt kan worden aan de hulpvragen.

Cliënten kunnen bij Jong Zorg terecht met o.a. de volgende hulpvragen:
 • Praktische ondersteuning op school.
 • Ondersteuning bij het aanleren van een dagstructuur en -ritme.
 • Ondersteuning bij het ontwikkelen van diverse vaardigheden, afgestemd op de individuele cliënt.
 • Ondersteuning bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
 • Ontlasten van ouders en gezinsleden.

Bovenstaande kan worden aangeboden in verschillende vormen: individuele begeleiding, dagbesteding, en logeerweekenden.

Dagbesteding
Jong Zorg biedt dagbesteding en individuele hulpverlening aan jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking en jongeren/ouderen met Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH).
De activiteiten voor dagbesteding kunnen per individu verschillen en wanneer er behoefte is kan deze ook individueel worden vorm gegeven.
Jong Zorg staat er garant voor dat we ten alle tijden op een kleinschalige, betrokken manier invulling geven aan dagbesteding. Dit houdt in dat een groep nooit groter wordt dan 10 personen.
Op de locatie zijn zowel de ruimtes als de personele bezetting aanwezig om indien wenselijk op te splitsen. We werken altijd met minimaal 2 personen.
Voor de dagbesteding maken we o.a. gebruik van de faciliteiten van de Leerkotte in Geesteren (Gld).
Op het terrein van de Leerkotte staat een ruime geheel gelijkvloerse accommodatie. Hier kunnen de deelnemers gezamenlijk eten, spelletjes doen, schilderen, knutselen, etc.
Er zijn kamers met bedden beschikbaar om te rusten of je naar behoefte even terug te trekken.
Ook is er de mogelijkheid om een wandeling te maken van 1,5km, veilig op het terrein van de Leerkotte en toch midden in de natuur.
Ook komt er met ingang van augustus een volière, en klein vee in de wei.

NAH
De begeleiders van Jong Zorg bieden ondersteuning aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel om weer zo zelfstandig mogelijk te worden.
De gevolgen van hersenletsel verschillen per persoon. Daarom is het van belang dat ieder individu ondersteuning op maat ontvangt.
Ook kunnen we invulling geven aan hulpvragen vanuit de thuis/woonsituatie en kunnen we kijken of er vaardigheden aangeleerd kunnen worden die ook thuis van betekenis zijn.

Omdat het proces van herstel niet ophoud na ontslag uit een revalidatiecentrum, bied Jong Zorg individuele ondersteuning, dit kan in de thuissituatie zijn maar ook op de werkplek of bij dagbesteding.
Wat bied Jong Zorg:
 • Ervaren, deskundig en betrokken begeleiders en ondersteuners, op het gebied van NAH.
 • We komen bij u thuis om uw probleem in kaart te brengen en maken samen een plan van aanpak.
 • We vragen een financiële dekking voor dit plan aan bij de aangewezen instanties.
 • Als het nodig is zoeken wij de juiste deskundige die aansluit bij uw ingewikkelde situatie.
 • Ondertussen verkennen we met u welke activiteiten (indien mogelijk ook buiten de deur) bij u passen.
 • We betrekken zoveel mogelijk de mensen uit uw directe omgeving bij uw re-integratie.


Voor meer informatie of vragen mail dan naar info@jongzorg.eu

Logeerweekenden
Voor kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking en voor kinderen en jongvolwassenen met autisme, biedt Jong Zorg kleinschalige logeeropvang in het weekend, van vrijdagavond 19:00 tot zondagmiddag 17:00.

Er zijn 7 logeerplekken voor opvang in huiselijke sfeer, met vaste begeleiders.
In overleg is er dagopvang in de schoolvakanties mogelijk.

De groepen bestaan uit kinderen/ jongeren en jongvolwassenen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus.

Jong Zorg maakt voor de logeerweekenden gebruik van de faciliteiten van de Leerkotte in Geesteren (Gld). Een ruim opgezette, gelijkvloerse accommodatie, met hoog- laag bedden en geschikt voor rolstoel afhankelijke deelnemers.

Op het terrein van de Leerkotte is er de mogelijkheid om te ontspannen, en in contact te komen met bezoekers van het rustpunt.
In augustus zal er op het terrein ook een volière met vogels en in de weide zal kleinvee komen, denk hierbij aan schapen en of geiten.

Onze begeleiders staan garant voor:
 • een ontspannen woonsfeer in een gestructureerde omgeving
 • op ontwikkeling gerichte begeleiding
 • dagactiviteiten afgestemd op het individu en de groep
 • nauw contact met de ouders/verzorgers

Voor meer informatie of vragen mail dan naar info@jongzorg.eu

Contact
M: info@jongzorg.eu
T: 06 53666150 (Frank)
Naam
Email
Bericht